Sprog/Language

Læs mine bøger

Sundhedsplejerske.com-foedtklogKlik her og få bogen sendt direkte hjem til dig for kun 200 kr. inkl porto og personlig hilsen fra forfatteren.

BOG AM

Født Klog på TV2 Fyn

Se mig fortælle om Født Klog på TV2 Fyn

 

10 gode råd til et lettere liv med børn

1.

Tal med dit barn, det forstår dig.

Det er vigtigt at tale med det nyfødte og lille barn. Det lille barn forstår fra fødslen hvad vi siger. Jeg opfordrer derfor forældre og andre voksne, til at fortælle det lille barn, hvad der skal ske. Det giver tryghed for det lille barn. Jeg anbefaler at vi som voksne er bevidste om, hvad man siger om det spæde barn, når barnet er til stede. Har barnet grædt meget kan man som forældre være træt at situationen og barnet og udtrykke det. Det kan gøre barnet ked af det og gråden forværres. Sig hellere til barnet: jeg kan høre du er ked af det. Jeg ved ikke helt, hvad du er ked af, men jeg vil gerne hjælpe dig og passe på dig.

Når man som mor har en dårlig dag, hvilket er meget almindeligt. Da vil barnet mærke mors følelser. Så er det rigtig godt at sige til barnet. Mor har det skidt i dag, men det har ikke noget med dig at gøre. Så vil barnet slappe mere af. Børn er rigtig gode til at tage ansvar, og det skal de ikke bære. Det bør vi voksne gøre.

Når du taler med barnet er det vigtigt at have kontakt. Se på barnet og vær gerne i øjenhøjde med barnet. Du vil se du får et svar. Barnet vender hovedet, når det mener nej, eller ikke synes om det du siger. Et ja fra barnet, er oftest klar tillidsfuld øjenkontakt. 

2.

Vær en rollemodel

Vi har alle både stærke og svage sider. Når vi bliver forældre er vi følelsesmæssigt åbne til at lukke det lille barn ind i vores hjerte. Når vi er åbne er vi følsomme. Derfor er vi lette at påvirke og guide.

Derfor: Fokuser fortrinsvis på dine stærke sider, så er det dem du styrker og sender videre. Vi har alle både de stærke og svage sider. Kast den gamle jantelov, og sig til dig selv du er god, super eller hvad du ønsker at være.

Tænk positivt, og tro på dig selv.

Vælg de mennesker der styrker dig.

Forældre med højt selvværd får børn med højt selvværd.

Det vi fokuserer på, får vi mere af. Fokuser på det du ønsker i dagligdagen i livet.

Dit barn kopierer dig på godt og ondt. Vær dig selv med din følsomhed og naturlighed. Vær bevidst om din adfærd og om dit sprog. Du vil se det meste af dig selv igen, når dit barn går ved din side efter få år.  Dit sprog, dine meninger og holdninger vil gå igen. Den måde du holder og plejer dit barn, vil gå videre til næste generation. Dit barn vil pleje og holde sit barn på samme måder, som det selv, når det bliver mor. Barnet vil tale til sine børn, som du har talt til dit barn. Barnet vil løse konflikter, som du.

Det du ikke ønsker skal gå videre, må du derfor forsøge at slippe. Er det store besværlige tanker og følelser, er det godt du slipper dem, så de ikke går videre i generationer.

Men tillad dig mest muligt, at være dig selv.

3.

Lav plads til sjov:

Leg og lav sjov med dit barn. Lav f.eks. grimasser ved bordet. Skiftes til at lave sjove ansigter.

At grine sammen med far og mor giver både glæde og styrke til dit barn.

Vis jeres barn, at det også kan være sjovt at være voksen. Lav gerne sjov med hinanden sammen med børnene. Det er barnets højeste ønske at have glade forældre. Glade forældre giver en tryg og god dagligdag. Glade forældre giver glade børn. Det er en god ide, hvis far og mor kan lide at danse, at I så danser i stuen til god musik. Det glæde både krop og sjæl. Giv knus og kys til hinaqnden, mens barnet ser det.

4.

Tillad dit barn at være ked af det/vred

Det er godt for barnet, når man som forældre tillader barnet at være ked af det. 

Når barnet græder, er det vigtig, at vi som voksne "rummer" barnet. Dermed mener jeg, at vi tager barnet op til os og lader det græde ud, uden vi nødvendigvis skal vide i detaljer, hvad der er årsagen til barnets gråd. Det er godt at få lov at reagere, uden man skal bruge energi på at forklare hvorfor. Det er også indimellem sådan, at vi mennesker, både store og små kan være kede af det, ude altid helt at vide hvorfor. Det giver tryghed, at blive hold om, når vi er kede af det. Så føler vi os "rigtige". Det gør så ondt at føle sig forkert, hvilket de fleste mennesker har oplevet. Derfor hjælp dit barn til at vise følelser og hjælp det til at føle sig rigtig. Hvis forældre viser barnet det er rigtigt og elsket, klarer barnet sig bedre udenfor hjemmet. "For er jeg rigtig hjemme, er jeg også rigtig ude."

5.

Skån dit barn for unødigt mange valg

Jeg oplever rigtig meget, at forældre spørger deres børn om alt muligt. Spørg ikke dit barn om noget, hvis beslutningen allerede er taget. Tal mere konstaterende til barnet. Nu skal vi ud at køre, nu skal vi i haven. Nu skal vi ...... . det er trygt for barnet, når far og mor tager beslutningerne og dermed ansvaret.

En rigtig god talemåde er også: far vil gerne have du dækker bord, eller hvad far nu ønsker.

Når forældre på den måde fortæller, hvad der skal ske og hvad vi ønsker, er vi forudsigelige og tager ansvaret.

De mange spørgsmål giver barnet alt for meget ansvar. Lad dit barn være barn. Stå ved de beslutninger du har taget. Det giver tryghed for barnet.

Stærke forældre får oftest stærke børn.

6.

Tag dit barn op når det græder

Når dit barn ligger i sengen og græder, så tag det op og trøst det. At blive holdt om og forstået giver tryghed og glæde. Tal også gerne til det lille barn. Evt. Mor kan høre du er ked af det. Jeg tror du trænger til at sove og far og mor passer på dig mens du sover. Sig selvfølgelig det du selv mener er det rigtige. Men at føle sig forstået og taget alvorligt, når man som barn græder er meget vigtigt.  Børn græder ikke for at genere forældrene. Børn græder fordi det er den måde de kan udtrykke sig på.  De har et budskab, de siger noget, voksne må lære at tolke.

Hvis barnet græder utrøsteligt, må den voksne holde barnet til der er mere ro på, tal gerne stille og roligt. Sig gerne, at du kan høre, barnet er ked af det, men du er ikke sikker på, hvad årsagen er. At du vil gøre, hvad du kan for at barnet kan få det godt igen. Her drejer det sig om børn der endnu ikke kan udtrykke sig med sproget.

7.

Lad ikke barnet græde sig i søvn

Hvis barnet græder, når det skal sove, kan der være forskellige årsager. Men en årsag er der altid. Barnet kan være overtræt, og derfor have brug for at være lidt i fars eller mors arme.

Barnet kan have nogle tanker, der gør det bange. Jeg oplever ofte, at barnet græder, fordi, det kan mærke far eller mor er ked af noget. Så ønsker barnet at være tæt på den af forældrene, der er ked af det. Der er altid en årsag. Kan man som forældre ikke finde årsagen, er det godt at tale med barnet, forstående. Gerne inden barnet bliver ked af det og skal lægges i seng.

Jeg finder ofte årsagen til søvnproblemerne hos familierne. Og så er det ikke nødvendigt for  barnet at græde sig i søvn.

Lader de voksne barnet ligge og græde alene, uden barnet har mulighed for at komme til forældrene selv, opgiver barnet. Tilliden er brudt, barnet har opgivet. Jeg kan lige så godt holde op med at "kalde" de kommer ikke alligevel. 

8.

Respekter når baby afviser maden

De små børn har en medfødt fornemmelse for, hvad de kan tåle og har godt af. Jeg læste for en del år siden en undersøgelse fra USA. Den viste at børn med allergiske reaktioner slap reaktionerne, når de fik mulighed for at vælge maden selv. Der blev jeg bekræftet i den holdning, jeg i forvejen havde til børn og mad. Når de kære små slipper brystet eller flasken, er det derfor vigtigt, at acceptere, når barnet afviser det mad der tilbydes. Camoufler det ikke i yoghurt eller andet mad. Accepterer afvisningen af maden og vent ca. 2 uger, så kan du prøve igen. Barnets tarmsystem er meget gennemtrængeligt de første 6 måneder og nogle i længere tid. Derfor optager barnet meget af det mad det spiser. Der er ikke noget godt filter endnu. I tarmene er "hullerne" meget store, som en si med store huller, de første måneder og hullerne bliver mindre og mindre. Barnet sorterer nu maden bedre. Det er naturlig forebyggelse for allergi. Det er nemlig sådan, at allergi, starter med intolerance. Da afvises maden eller barnet får mavesmerter eller andre symptomer. Fylder man fortsat barnet med det mad, det ikke har godt af endnu, danner kroppen antistoffer og barnet bliver allergisk.

Derfor forebygges allergi, ved at I som forældre lytter til barnet.

9.

Hjælp dit barn med at udvikle dets talenter

Dit barn har medfødte talenter. Se og observer hvad barnet kan lide, hvad det er god til. Er barnet god med en bold, så styrk det. Kast og spark bold med barnet. Hav altid en bold med, som barnet kan lege med, også når I hjemmefra. Er barnet et af de aktive børn, der holder af fysisk aktivitet, vil jeg anbefale er I opholder jer meget udendørs, hvor I leger i skoven, hvis der er en. Har du et barn der kan lide at optræde, vil jeg anbefale I leger teater hjemme og hjælper barnet til at optræde på et børneteater og eller et amatørteater..

Viser barnet interesse for tal må det styrkes med spil i hjemmet og regnestykker på det for barnet rigtige plan, der styrker barnet interesse og klogskab.

Uanset hvad I oplever jeres barn har talent indenfor, vil det styrke barnet at I som forældre bakker barnet op.

10.

Sunde kroppe – Glade børn

Kropsbevidsthed er grundlæggende for barnets motorik. Den måde forældre stimulerer udviklingen af deres barns motorik på er let og enkelt. Krops bevidstheden grundlægges ved at forældre har barnet i sine arme. Barnet mærker og følger den voksnes krop. Barnet føler og følger fars eller mors bevægelser. Barnet lærer sin egen krop  og dets bevægelser at kende.

Barnets "ophold" i forældrenes arme skal så suppleres med bevægelse. Bevægelserne udvikler nervesystemet. Ved bevægelserne dannes et fedtstof der hedder Myelin i barnets nervesystem. Ved bevægelserne fra side til side udvikles barnets evne til krydsbevægelserne. Der dannes en hjernebjælke mellem de 2 hjernehalvdele, der får impulser til at gå fra den ene hjernehalvdel til den anden og retur igen. Det giver foruden krydsbevægelserne en indre ro i barnet, så barnet får lettere ved at koncentrere sig og modtage lærdom.  
 
___________________________________________________________________________
 
 

 

 

 

 

Din Private Sundhedsplejerske

Lena-Portraet

Lena Dyhrberg
Privat Sundhedsplejerske
Forfatter
Kinesiolog
Foredragsholder
lena@sundhedsplejerske.com
Tlf. +45 61 71 43 39
CVR: 3042 0179

Mød mig på Facebook

sundhedsplejerske.com-facebook

10 gode råd

10 gode råd til et lettere liv med børn. Klik her

Forældrene fortæller

Vores børn ville ikke have været så sunde, glade og fantastiske hvis vi ikke havde kendt Lena. Vi er dybt taknemmelige for hendes arbejde. - Alle forældre burde prøve mindste een konsultation med Lena.

 Læs mere her